«Groupe Renault» stratēģiskais plāns «Renaulution»

2021. gada 14. janvārī pēc Direktoru padomes apstiprinājuma Groupe Renault izpilddirektors Luka de Meo iepazīstināja ar jaunu stratēģisko plānu “Renaulution”, kura mērķis ir mainīt Groupe Renault stratēģiju no apjoma uz vērtību.

Šis stratēģiskais plāns ir sadalīts 3 fāzēs, kuras tiks ieviestas vienlaikus:

•    “Resurrection” (ang. atdzimšana), kas ilgs līdz 2023. gadam un koncentrēsies uz peļņas un naudas atgūšanu.

•    “Renovation” (ang. atjaunošana), kas turpināsies līdz 2025. gadam. Šajā fāzē tiks ieviesti atjaunoti un papildināti esošo produkti, veicinot zīmola rentabilitāti.

•    “Revolution” (ang. revolūcija), kas tiks īstenota no 2025. gada un virzīs uzņēmējdarbības modeli uz tehnoloģiju, elektriskajiem risinājumiem un mobilitāti, padarot Groupe Renault par līderi jaunās mobilitātes vērtību ķēdē.

“Renaulution” plāns atjaunos Groupe Renault konkurētspēju:

•    attīstot tālāk 2022 plānu , veicinot efektivitāti ar inženierzinātnes un ražošanas palīdzību, lai samazinātu pastāvīgās un mainīgās izmaksas, kas uzņēmumam rodas visā pasaulē.

•    izmantojot Grupas pašreizējos rūpnieciskos resursus un vadošo lomu Eiropā.

•    balstoties uz Aliansi, lai palielinātu produktu pieejamību, veiktos pasākumus un tehnoloģiju pārklājumu.

•    paātrinot darbus pie mobilitātes, ar enerģiju un datiem saistītajiem pakalpojumiem.veicinot rentabilitāti, izmantojot četras dažādotas biznesa struktūras, kuru pamatā ir pilnvaroti zīmoli, kas orientēti uz klientiem un tirgu.

Šī plāna ieviešanu atvieglos jaunas organizācijas izveidošana: attiecīgas funkcijas, kuru būtiskākā sastāvdaļa ir inženierzinātnes, būs atbildīgas par zīmolu produktu konkurētspēju, izmaksām un laiku līdz produkta ieviešanai tirgū. Pilnvērtīgi, skaidri un diferencēti zīmoli būs atbildīgi par savu rentabilitāti.

Saskaņā ar šo uz vērtību orientēto organizāciju, uzņēmums vairs nevērtēs savu darbību pēc tirgus daļas un pārdošanas apjomiem, bet gan pēc rentabilitātes, naudas ģenerēšanas un ieguldījumu efektivitātes.

Grupa ir noteikusi jaunus finanšu mērķus:

•    Līdz 2023. gadam Grupa plāno sasniegt vairāk nekā 3% no operatīvās peļņas līmeņa, aptuveni 3 miljardus eiro no kopējās automobiļu operatīvās naudas plūsmas  (2021.–2023.), kā arī samazināt ieguldījumus (pētniecība un attīstība, kā arī kapitāla palielināšana) līdz aptuveni 8% no ieņēmumiem.

Līdz 2025. gadam Grupas mērķis ir sasniegt vismaz 5% no operatīvās peļņas, aptuveni 6 miljardus eiro no kopējās automobiļu darbības brīvās naudas plūsmas² (2021.–2025.), kā arī uzlabot ROCE (ang. Return on Capital Employed, peļņa no ieguldītā kapitāla)  par vismaz 15 punktiem, salīdzinot ar 2019. gadu.

“Renaulution” plāns nodrošinās Grupas ilgtspējīgu rentabilitāti, vienlaikus ievērojot apņemšanos sasniegt nulles CO2 emisijas līmeni Eiropā līdz 2050. gadam.

“Mums “Renaulution” nozīmē pārvirzīt visu uzņēmuma domāšanu no apjoma uz vērtību. Tas ir kaut kas vairāk nekā tikai pagrieziens. Tā ir pamatīga mūsu biznesa modeļa pārveidošana. Mēs esam izveidojuši stabilus pamatus savam sniegumam. Esam pilnveidojuši savu darbību, sākot ar inženierzinātnēm, vajadzības gadījumā pielāgojot apjomu, novirzot resursus uz perspektīviem produktiem un tehnoloģijām. Šī paaugstinātā efektivitāte veicinās mūsu nākotnes produktu klāstu, kurš būs tehnoloģiski attīstīts, elektrificēts un konkurētspējīgs. Tas spēcinās mūsu zīmolus, no kuriem katram būs savs skaidrs un diferencēts darbības virziens un kur katrs būs atbildīgs par savu rentabilitāti un klientu apmierinātību. Mēs pārejam no automašīnu uzņēmuma, kas strādā ar tehnoloģiju, uz tehnoloģiju uzņēmumu, kas strādā ar automašīnām, un līdz 2030. gadam centīsimies gūt vismaz 20% no ieņēmumiem no pakalpojumiem, datiem un elektroenerģijas tirdzniecības. Mēs mērķtiecīgi sasniegsim šo mērķi, balstoties uz šī uzņēmuma resursiem, kā arī tā cilvēku prasmēm un apņēmību. “Renaulution” ir mūsu iekšējais stratēģiskais plāns, kuru ieviesīsim un sasniegsim tāpat kā mēs to esam izstrādājuši līdz šim – visi kopā,” norāda Luka de Meo, Groupe Renault izpilddirektors.

“Renaulution” plāns ietver šādus galvenos elementus:

1.    Tādu struktūru efektivitātes paātrināšana, kas būs atbildīgas par konkurētspēju, izmaksām, izstrādes laiku un laiku līdz realizācijai.

•    Inženierijas un ražošanas efektivitāte, ātrums un veiktspēja, ko veicina Alianse:

o    Platformu racionalizācija – no 6 līdz 3 (80% no Grupas klāsta balstīsies uz trim Alianses platformām) un spēka agregātu racionalizācija (no 8 līdz 4 saimēm).

o    Visi modeļi, kas tiks izlaisti uz esošajām platformām, tirgū nonāks pēc mazāk kā 3 gadiem.

o    Ražošanas apjomu samazināšana no 4 miljoniem vienību 2019. gadā līdz 3,1 miljoniem vienību 2025. gadā (Harbora standarts).

o    Atjaunota efektivitāte sadarbībai ar piegādātājiem.

•    Grupas darbības starptautiskajos tirgos virzīšana uz augstu rentabilitāti, jo īpaši Latīņamerikā, Indijā un Korejā, vienlaikus veicinot konkurētspēju Spānijā, Marokā, Rumānijā, Turcijā un radot lielāku sinerģiju ar Krieviju.

•    Stingra izmaksu disciplīna:

o    Pastāvīgo izmaksu samazināšana: 2022. gada plāns, kurš tika izpildīts agrāk, tika pagarināts līdz 2023. gadam, lai sasniegtu 2,5 miljardus eiro. Līdz 2025. gadam Grupa plāno samazināt pastāvīgās izmaksas līdz 3 miljardiem eiro (ņemot vērā pastāvīgo izmaksu mainīgumu).

o    Mainīgās izmaksas: samazināšana par 600 eiro vienam transportlīdzeklim  līdz 2023. gadam.

o    Ieguldījumu (pētniecība un attīstība, kā arī kapitālizdevumi) samazināšana no aptuveni 10% no ieņēmumiem līdz apmēram 8% līmenim līdz 2025. gadam.

Visi šie pasākumi stiprinās grupas izturību pret nelabvēlīgiem apstākļiem un līdz 2023. gadam ļaus samazināt rentabilitātes slieksni par 30%.

2.    Četras biznesa struktūras ar spēcīgu identitāti un pozīciju. Jaunā organizācija radīs līdzsvarotu un ienesīgāku produktu portfeli. Līdz 2025. gadam tirgū laidīsim 24 jaunus modeļus, tostarp pusi no tiem C/D segmentos un vismaz 10 pilnīgi elektriskus modeļus.

Jaunā, uz vērtību orientētā organizācija un produktu ieviešana veicinās labāku cenu politiku un produktu kombināciju.

RENAULT un “Nouvelle Vague” (fr. Jaunais vilnis)

Zīmols būs mūsdienīguma un inovāciju iemiesojums ne tikai automobiļu nozarē, bet arī ārpus tās, piemēram, enerģētikas, tehnoloģiju un mobilitātes pakalpojumu jomā.

Stratēģijas ietvaros zīmols paplašinās savu klātesamību augstākos segmentos, spēcīgi ienākot C segmentā, kā arī nostiprinās savu pozīciju Eiropā, vienlaikus koncentrējoties uz rentabliem segmentiem un kanāliem galvenajos tirgos, piemēram, Latīņamerikā un Krievijā.

Zīmols balstīsies uz spēcīgajiem pamatiem:

•    Elektrifikācijas līderis līdz 2025. gadam ar:

o    “Elektroolu”, kura iespējama atrašanās vieta būs Francijas ziemeļos. Tas nodrošinās Grupai jaudīgāko elektromobiļu ražošanas centru pasaulē.

o    Kopuzņēmumu, kas nodarbosies ar ūdeņraža risinājumu izstrādi automobiļiem.

o    “Zaļāko” produktu kombināciju Eiropā.

o    Elektromobiļiem, kuri veidos pusi no visiem jauniem modeļiem Eiropā un ģenerēs lielāku peļņu nekā iekšdedzes dzinēju automašīnas (eiro valūtā),

o    Spēcīgu ienākšanu hibrīdo automobiļu tirgū – automašīnas ar šādu piedziņu veidos 35% no produktu klāsta.

•    Augsto tehnoloģiju ekosistēmas ieviesējs – Grupa kļūs par svarīgu spēlētāju svarīgāko tehnoloģiju jomā, sākot no lielajiem datiem līdz kiberdrošībai, izmantojot “Software République”.

•    Aprites ekonomikas līderis, kurš piedāvās pakalpojumus, kas paredzēti elektromobiļiem un enerģētikai, pateicoties rūpnīcai Flēnā (Francijā).

Dacia un Lada. Tik vienkārši

Dacia joprojām būs Dacia, taču ar atjaunotiem dizaina un aprīkojuma elementiem. Savukārt Lada, kas paliks tikpat robusta un izturīga, turpinās piedāvāt izdevīgus produktus, kuru pamatā ir pārbaudītas tehnoloģijas, kas paredzētas gudriem pircējiem, vienlaikus sagraujot C segmenta stikla griestus.

•    Īpaši efektīvi un ekonomiski modeļi

o    Projektēšana atbilstoši noteiktām izmaksām.

o    Uzlabota efektivitāte – samazināšana: no 4 platformām uz 1, no 18 virsbūves tipiem uz 11, palielinot vidējo ražošanas jaudu no 300 tūkstošiem automašīnu uz vienas platformas līdz 1,1 miljonam.

•    Atjaunots, konkurētspējīgs klāsts un ienākšana C segmentā

o    Līdz 2025. gadam tiks izlaisti 7 modeļi, turklāt divi no tiem – C segmentā.

o    Ikonisko modeļu atdzimšana.

o    CO2 efektivitāte – grupas tehnoloģisko resursu izmantošana (LPG piedziņa abos zīmolos, E-TECH tehnoloģija Dacia modeļos).

Alpine

Alpine apvienos Alpine automašīnas, Renault Sport Cars un Renault Sport Racing. Jaunizveidotā, efektīvā un viedā biznesa struktūra koncentrēsies uz ekskluzīvu un inovatīvu sporta automašīnu attīstību.

•    100% elektrisku produktu klāsts, kurš veicinās zīmola paplašināšanos:

o    izmantojot Groupe Renault un Alianses mērogu un iespējas ar CMF-B & CMF-EV platformu, globālu ražošanas infrastruktūru, spēcīgu pirkumu departamentu, globālu izplatīšanas tīklu un RCI Bank and Services finanšu pakalpojumus, kas nodrošinās optimālu konkurētspēju izmaksu ziņā.

o    piešķirot F1 svarīgāko lomu un atkārtoti iesaistoties sacīkstēs.

o    sadarbībā ar Lotus izstrādājot jaunas paaudzes elektrisko sporta automašīnu.

•    Uzņēmuma mērķis ir būt rentablam līdz 2025. gadam, ņemot vērā ieguldījumus autosportā.

Mobilize – Ne tikai automašīnas

Šīs jaunās biznesa struktūras mērķis ir attīstīt jaunus peļņas avotus pakalpojumiem, kas saistīti ar datiem, mobilitāti un enerģiju, lai sniegtu labumu lietotājam un ģenerētu vairāk nekā 20% no Grupas ieņēmumiem līdz 2030. gadam.

Mobilize ļaus Groupe Renault ātrāk sasniegt stabilu pozīciju jaunajā mobilitātes pasaulē, piedāvājot risinājumus un pakalpojumus citiem zīmoliem un ārējiem partneriem.

•    Trīs mērķi:

o    Ilgāks automašīnas lietošanas laiks (90% no visa laika auto netiek izmantots).

o    Automašīnas atlikušās vērtības palielināšana.

o    Apņemšanas samazināt oglekļa pēdas nospiedumu līdz 0.

•    Unikāls, pieejams un noderīgs piedāvājums:

o    4 speciāli izstrādāti transportlīdzekļi: divi – koplietošanai, viens – braucieniem, viens – “pēdējās jūdzes” piegādēm.

o    Inovatīvi finansēšanas risinājumi (abonēšana, līzings, “maksā, pirms izmanto”).

o    Īpaša datu, pakalpojumu un programmatūras platforma.

o    Jauni apkopes un atjaunošanas pakalpojumi (Re-Factory).

KOMENTĀRI

(vārds) Ieraksti rezultātu

SADAļU ATBALSTA:

 
Ceļojumu un atpūtas piedāvājumi:
Atpūtas un ceļojumu piedāvājumi 02.10.2022 - 09.10.2022 8.10. opera ģimenēm Liepājā Liepājas reģiona TIB
8. oktobrī opera ģimenēm “Mūž(-uš)īgais lidojums” Liepājas koncertzālē pulcēs vairāk nekā 120 talantīgus jauniešus. | Skatīt vairāk
Atpūtas un ceļojumu piedāvājumi 06.10.2022 - 12.10.2022 Slēpošanas ceļojumi no 619€! Novatours
Ieplāno ziemu! Slēpošana Itālijā, Andorā un Francijā! | Skatīt vairāk
Atpūtas un ceļojumu piedāvājumi 22.09.2022 - 08.10.2022 Grie''kija, Krēta Join UP! Baltics
Cena diviem cilvēkiem uz 7 naktīm! | Skatīt vairāk
no 888 EUR
Atpūtas un ceļojumu piedāvājumi 01.10.2022 - 10.10.2022 Rudens ražas pārgājiens Valmieras TIC
Saule jau gausāk silda loga rūti, no dārza tiek novākti pēdējie galviņkāposti un puravi, tepat jau arī mežrozīšu augļu ievākšanas laiks. Rudens | Skatīt vairāk

Par mums / about us | Ētikas kodekss | Reklāma un Sadarbība | Kontakti | Autortiesības | Partneriem
All rights reserved © 2002 - 2022 BalticTravelnews.com | Design & maintenance © 2000 - 2022 1st-studio.com

 
Total Timed::1.03843808sec.