Travelnews.lv piedāvā: Lielais Lieldienu pasākumu kalendārs 2023

Travelnews.lv ir apkopojis visus pasākumus, kas Lieldienu laikā norisinās Latvijas novados un pilsētās, par ko informējuši Travelnews.lv sadarbības partneri. Tirdziņi un pasākumi bērniem, izrādes un koncerti. Un, protams, arī balles!

Aizkraukles novads

6.-10. aprīlis. Jebkurā sev ērtā un pieejamā vietā Aizkraukles novadā ikviens tiek aicināts pieņemt izaicinājumu “Noskrien Lieldienas”, skrienot sakrāt 15 km vai ejot sakrāt 10km.

6. aprīlis plkst. 15.00. Lieldienu ieskaņas koncerts. Ērberģes muiža, Mazzalves pagasts.

7. aprīlis plkst. 9.00. Lieldienu gadatirgus Pļaviņās.

7. aprīlis plkst. 15.00. Lieldienu koncerts. Aizkraukles kultūras centrs.

8. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienu iešūpošana Klintainē. Klintaines pagastā pie estrādes.

9. aprīlis plkst. 11.00. Raibās Lieldienas Jaunjelgavā. Jaunjelgava, Vecpilsētas parks.

9. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienas Aiviekstes pagasta Kriškalnos.

9. aprīlis plkst. 11.00. Seces Lieldienas. Seces pagasts, Kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienu Jampadracis visai ģimenei Ērberģē. Mazzalves pagasts, pie Ērberģes Sporta halles.

9. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienu rīts mazajiem. Daudzes pagasts, Saieta nams.

9. aprīlis plkst. 12.00. “Ļipatu, ļepatu galdiņos”. Bebru pagasts, Galdiņi.

9. aprīlis plkst. 12.00. Lieldienu Jampadracis Neretā. Nereta, Kultūras centrs.

9. aprīlis plkst. 12.00. Lieldienu ļepatonis. Aizkraukle, Aizkraukles Kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 12.00. Svinēsim Lieldienas Skrīveros. Skrīveru pagasts, ābeļdārzā pie kultūras centra.

9. aprīlis plkst. 15.00. Trio "Inilla" Lieldienu koncerts. Mazzalves pagasts, Ērberģes evanģēliski luteriskajā baznīcā.

9. aprīlis plkst. 16.00. Lieldienu prieki Sunākstē, Sunākstes pagasts, Saieta nams.

9. aprīlis plkst. 17.00. Lieldienu koncerts “Dzied, bāliņi, tu pret mani”. Daudzes pagasts, Saieta nams.

9. aprīlis plkst. 17.00. Grupas "Ducele" 5gades jubilejas koncerts. Pļaviņas, Kultūras centrs.

9. aprīlis plkst. 20.00. Lieldienu balle ar “Kalna ielas muzikantiem”. Nereta, Kultūras centrs.

10. aprīlis plkst. 12.00. Lieldienu lustes Vietalvā. Vietalvas pagasts, Sporta laukums.

10. aprīlis plkst. 12.00. Koncerts “Pavasara Cīrulīši”. Skrīveru pagasts, Kultūras centrs.

Alūksnes novads

8. aprīlis plkst. 12.00. “Ottes Lieldienas”. Kalncempju pagasts

9. un 10. aprīlis. Lieldienu fotoorientēšanās “Pa Lieldienu Zaķu pēdā”. Pie Alsviķu kultūras nama.

9. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienu jampdracis. Pie Liepnas tautas nama.

9. aprīlis plkst. 12.00. Lieldienu pasākums ģimenēm. Jaunannas pagasts, Tautas nams.

9. aprīlis plkst. 12.00. Lieldienu pasākums “Mazo Zaķu Lielā diena”. Zeltiņu tautas nams.

9.aprīlis. Plkst. 13.00. Lieldienu pasākums visai ģimenei ,,Lielā diena lepni nāca” kopā ar Ziemeru folkloras kopu.  Mālupes Saieta namā.

9. aprīlis. Plkst. 14.00. Olu kaujas. Pededzes tautas nams.

9. aprīlis plkst. 19.00. Jaunannas pagasta amatierteātra “Šūpoles” pirmizrāde M.Zīle “Laulības treniņu aģentūra”. Jaunnanas pagsts, Tautas nams.

9. aprīlis plkst. 22.00. Lieldienu balle ar Dzintaru un Andriju no Madonas. Alsviķu kultūras nams.

10. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienu pasākums visai ģimenei “Vai tad Zaķi olas dēļ?”. Malienas tautas namā.

10. aprīlis plkst. 11.00. “Zaķu skrējiens 2023”. Alūksnes pilssala.

10. aprīlis plkst. 11.00. Jautrās lieldienu spēles un atrakcijas. Jaunlaicenes pagasts, muižas muzeja pagalms.

10. aprīlis plkst. 12.00. Otro Lieldienu aktivitātes. Laukā pie Annas kultūras nama.

10. aprīlis plkst. 13.00. Lieldienu pasākums “Satikšanās Lieldienās...”. Pie SKIIM centra “Dailes” Ilzenes pagastā.

Balvu novads

6. aprīlis plkst. 10.00. Zaļu skrējiens. Balvu pilsētas parks.

6. aprīlis plkst. 11.00. Sporta aktivitātes “Ašais zaķis”. Viļakas pilsētas estrāde.

8. aprīlis. Lauku labumu tirdziņš Lieldienu noskaņās. Pie Balvu Kultūras un atpūtas centra.

8. aprīlis plkst. 11.00. “Bērzpils Lieldienu kauss volejbolā 2023” vīriešiem. Bērzpils sporta angārs.

9. aprīlis plkst.11.00.  Lieldienu pasākums  "Lielā diena ar sauli, šūpolēm un putniem". Tilžas Kultūras un vēstures nama pagalmā.

9. aprīlis plkst. 11.00.  Lyldīnas. Upītē- pie Upītes pamatskolas ozola.

9. aprīlis plkst. 12.00 . Meistardarbnīcas Lieldienu noskaņās. Aicināti lieli un mazi! Kubulu Kultūras namā.

9. aprīlis plkst.13.00. Lieldienu pasākums.  Bērzkalnes estrādē.

9. aprīlī plkst.13.00. Lieldienu jautrās stafetes. Pie Vīksnas Tautas nama (ja nepiemēroti laika apstākļi, tad Tautas nama telpās).

9. aprīlis plkst. 13.00 Lieldienu koncerts. Žīguru Kultūras nams.

9. aprīlis plkst.14.30. Garīgās mūzikas koncerts Rugāju Romas katoļu baznīca.

9. aprīlis plkst.14.00 Koncertprogramma “Lieldienu spēka dziesmas”. Briežuciema Tautas nams.

9. aprīlis plkst.14.00. Lieldienu pasākums. Lazdulejas Saieta nams.

9. aprīlis plkst. 15.00. Lieldienu koncerts. Borisovas Tautas nams.

9. aprīlis plkst. 16.00. Jautrās Lieldienu izdarības. Rugāju Tautas nams vai  Rugāju parks (atkarībā no laika apstākļiem).

9. aprīlis plkst. 17.00. Muzikāla izrāde “Oliņ Boliņ Džimpiņ Rimpiņ”. laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra.

9. aprīlis plkst. 17.00. Koncerts - neparasta pasaka ar trillera iezīmēm jeb ziepju opera 5 cēlienos “Lieldienu ļembasts vistu mājā”. Viļakas kultūras nams.

9. aprīlis plkst.18.00. Lieldienu koncerts “Ai, bagāti Lieldiensvētki”. Lazdukalna Saieta nams.

9. aprīlis plkst. 18.00. Dāvis un Māris Lāpāni ar koncertprogrammu “Lieldienu spēka dziesmas”. Naudaskalna Tautas nams.

9. aprīlis plkst.19.00. Amatierteātra “Palādas” Lieldienu izrāde “Ontans i hobiji”. Baltinavas Kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 19.00. Pašdarbības kolektīvu koncerts “Ar Lieldienu saulīti sirdī”. Krišjāņu Tautas nams.

9. aprīlis plkst.19.00. Ainas Božas koncerts. Tilžas Kultūras un vēstures nams.

9. aprīlis plkst.19:00. Pašdarbības kolektīvu Lieldienu koncerts: “Saule ziedu klētiņā”. Vectilžas Sporta un atpūtas centrs.

9. aprīlis plkst.20.00. Lieldienu koncerts “Pavasaris sirdī”. Medņevas Tautas nams.

9. aprīlis plkst. 20.00.  Lieldienu koncerts dziedātāja Daiņa Skuteļa sniegumā. Rugāju Tautas nams.

9. aprīlis no plkst. 21.00 līdz 02.00. Lieldienu balle kopā ar grupu “Bruģis”. Balvu Kultūras un atpūtas centrs.

9. aprīlis plkst. 22.00. Balle kopā ar Jāni Kalniņu un Jāni Tabūnu no grupas “Roja”. Lazdukalna Saieta nams.

9. aprīlis plkst. 22.00. Balle. Muzicēs Māris Keišs. Medņevas Tautas nams.

9.aprīlis plkst. 22.00. Lieldienu balle ar mūziķi Lauri Neilandu. Vectilžas Sporta un atpūtas centrs.

9. aprīlis plkst. 22.00. Lieldienu balle ar Juri Ķirsonu. Vīksnas Tautas nams.

9. aprīlis plkst. 22.00.  Lieldienu balle ar grupu “Rolise”. Baltinavas Kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 22.00.  Lieldienu balle kopā ar Gregu. Žīguru Kultūras nams.

9. aprīlis. Lieldienu Zaķu kross un Diskotēka. Kultūras centrā “REKOVA”

10. aprīlis plkst. 10.00. Jauna ekspozīcija par militāro mantojumu.  Ekskursija ar gidu "Abrenes istabās". Abrenes istabās (Tautas iela 1, Viļaka).

10.aprīlis plkst. 10.00. Pasākums ģimenēm ar bērniem “Viens, divi-gatavs!”. Baltinavas Kultūras nams.

10. aprīlis plkst. 13.00. Lieldienu koncerts, konkurss “Krāšņākā Lieldienu ola”. Kupravas pagasta pārvaldes zāle.

Bauskas novads

6. aprīlis plkst. 17.00. Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu Lieldienu ieskaņas koncerts. Vecumnieku pagasts, Vecumnieku tautas nams.

6. aprīlis plkst. 18.00. Liepājas Leļļu teātra viesizrāde “Lote un Lieldienas. Krāsu detektīvs”. Bauskas kultūras centrs.

8. aprīlis plkst. 13.00. Lieldienu aktivitātes bērniem. Bārbeles pagasts, Bārbeles parka estrāde.

8. aprīlis plkst. 22.00. Lieldienu balle kopā ar Gunti Veitu un DJ Ēriku. Bārbeles tautas nams.

9. aprīlis plkst. 10.00. Lieldienu pasākums bērniem. Skaistkalnes tautas nams.

9. aprīlis plkst. 10.00. Lieldienu vēlās brokastis "Rožmalās”. Ceraukstes pagasts, Rožmalas.

9. aprīlis plkst. 10.30. Lieldienu jampadracis. Kurmenes parka estrāde.

9. aprīlis plkst. 11.00. “Lieldienu pietura”. Bauskas kultūras centrs.

9. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienu svinēšanas pasākums Svitenē. Svitenes parks.

9. aprīlis plkst. 12.00. Lieldienu svinības "Pa Lieldienu zaķa pēdām". Iecavas parka estrāde.

9. aprīlis plkst. 13.00. Lieldienas Misā. Vecumnieku pagasts, Misas centrs.

9. aprīlis plkst. 14.00. Lieldienu sagaidīšanas pasākums Bērstelē. Bērsteles kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 16.00. Lieldienu sagaidīšanas pasākums Viesturos. Viesturu kultūras centrs.

9. aprīlis plkst. 22.00. Lieldienu balle kopā ar Lustīgo blūmīzeru. Skaistkalnes tautas nams.

9. aprīlis plkst. 22.00. Balle kopā ar grupu “Remersoft”. Misas tautas nams.

10. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienu sarīkojums “Lieldieniņas braukšus brauca ar raibām oliņām". Stelpes sākumskola.

10. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienu pasākums Codē. Codes pamatskola.

10. aprīlis plkst. 13.00. Lieldienu pasākums. Vecumnieku tautas nams.

10. aprīlis plkst. Bērniem Lieldienu izklaide ar Renāru. Valles saieta nams.

10. aprīlis plkst. 14.00. Lieldienu pasākums visai ģimenei Vecsaulē. Vecsaules saieta nams.

10. aprīlis plkst. 16.00. Valles pašdarbnieku un Skaistkalnes jauktā ansambļa “Relako” koncerts. Valles saieta nams.

Cēsu novads

6. aprīlis plkst. 18.30. Deju koncerts "Zaļās ceturtdienas lielie danči". Koncertzāle “Cēsis”.

8. aprīlis plkst. 18.00. Latvian Blues Band Duo koncerts. Radošais kvartāls “Zeit”.

9. aprīlis plkst. 13.00. Lieldienas Cēsīs. Cēsis, Rožu laukums.

Daugavpils

10. aprīlis plkst. 13.00. Otrās Lieldienas Vienības namā. Daugavpils, Vienības nams.

10. aprīlis plkst. 14.00. Piedzīvojumu spēle “Zaķa Oto meklējumos”. Daugavpils, Forštates kultūras nams.

Dobeles novads

6. aprīlis plkst. 12.00. Lieldienas Dobeles Amatu mājā. Dobeles Amatu māja.

7. aprīlis plkst. 22.00. Balle ar grupu "Galaktika". Bēnes tautas nams.

8. aprīlis plkst. 16.00. Lieldieniņa braukšus brauca”. Dobeles pilsētas Kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienas Dobelē. Dobele.

9. aprīlis plkst. 12.00. Lieldienu lustes. Pie Auces pilsētas Kultūras nama.

9. aprīlis plkst. 13.00. Lieldienu pasākums "Lustīgu svinēšanu". Vītiņu estrāde.

9. aprīlis plkst. 13.00. Lieldienu pasākums “Lieldienu brīnumi ar klauni Pendeli”. Ukru Tautas nams.

9. aprīlis plkst. 16.00. Lieldienas Īles estrādē. Īles estrāde.

9. aprīlis plkst. 21.00. Pavasara balle ar Ati Auzānu. Īles Tautas nams.

10. aprīlis plkst. 13.00. Lieldienas Tērvetes estrādē. Tērvetes estrāde.

10. aprīlis plkst. 14.00. Lieldienu saiets "Oliņ, boliņ!". Bēnes estrāde.

Gulbenes novads

6. aprīlis plkst. 16.00. Radošā pēcpusdiena ģimenēm Lieldienu noskaņās. Gulbene, Rīgas iela 71.

6. aprīlis plkst. 19.00. Lieldienu nakts volejbola turnīrs. Gulbenes sporta centrs.

7. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienu koncerts "Saules apvītie". Rankas Kultūras nams.

8. aprīlis plkst. 12.00. Lieldienu Jampadracis Kalnienā. Kalnienas tautas nams.

8. aprīlis plkst. 13.00. Lieldienu pasākums kopā ar zaķi Bingu. Līgo pagasts.

9. aprīlis plkst. 10.00. Lieldienas Lejasciemā. Lejasciems.

9. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienas Litenē. Litene.

9. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienu pasākums Stāķos. Stradi.

9. aprīlis plkst. 12.00. Lielās dienas iešūpošana. Lizums, pils dārzs.

9. aprīlis plkst. 13.00. Zaķa jautrās Lieldienas Stāmerienā. Stāmeriena.

9. aprīlis plkst. 13.00. Lieldienu pasākums Staros. Daukstes.

9. aprīlis plkst. 14.00. Lieldienas Gulbenē. Gulbene.

9. aprīlis plkst. 15.00. Lieldienu pasākums Galgauskā. Galgauskas kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 20.00. Nakts balle ar viesmākslinieku uzstāšanos. Lizums.

9. aprīlis plkst. 22.00. Balle ar grupu "Kreisais pagrieziens". Galgauskas kultūras nams.

10.aprīlis plkst. 11.00. "Olimpiskā mēneša 2023" ietvaros norisināsies pārgājiens Robežkalns - Lejasciema sēravots - Robežkalns (~ 18 km).

Jelgavas novads

8. aprīlis plkst. 8.00. Lieldienu tirdziņš. Kalnciems.

9. aprīlis plkst. 10.00. Lieldienas strausu fermā “Mazzariņi”. Nākotne.

9. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienu pastaiga visai ģimenei. Jelgavas pils parks.

9. aprīlis plkst. 11.00. Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenē pastaigu taka "Satiec Lieldienas Staļģenes parkā". Staļģenes parks.

9. aprīlis plkst. 12.00. Lielplatones muižas parkā Lieldienu ieskandēšana "Riti, saulīte". Lielplatones muižas parks.

9. aprīlis plkst. 15.00. Lieldienu rotaļprogramma ar Bingu un Sullu. Vircavas pils dārzs.

9. aprīlis plkst. 15.00. Ģimeniska Lieldienu pēcpusdiena. Dzīvesziņas un arodu sēta, Vecpilsētas iela 2, Jelgava.

10. aprīlis plkst. 11.00. Otrās Lieldienas Kalnciemā. Kalnciema kultūras nams.

10. aprīlis plkst. 12.00. Lieldienu svinēšana kopā ar Čučumuižas Rūķiem un Lieldienu Zaķi. Platone, Atspulgu laukums.

10. aprīlis plkst. 12.00. Lieldienu tirdziņš. Platone, Atspulgu laukums.

10. aprīlis plkst. 12.00. Lieldienu pasākums. Nākotnes kultūras nams.

10 aprīlis plkst. 15.00.  "Lieldienu zaķa veiksmes skola". Pie Vilces tautas nama.

Jēkabpils novads

7. aprīlis plkst. 15.00. “Oliņ Boliņ Džimpiņ Rimpiņ”. “Sēlija”.

8. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienu pārgājiens ģimenēm. Jēkabpils sporta nams.

9. aprīlis plkst. 10.00. Lieldienu pasākumi Kena parkā. Jēkabpils Kena parks.

9. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienas Zaļumnieku sētā. Jeākbpils novada Rites pagasta “Zaļumnieki”.

9. aprīlis plkst. 12.00. Lieldienas lieliem un maziem. Gārsenē pie tautas nama.

9. aprīlis plkst. 13.00. Lieldienu svinēšana. Atašienas tautas nama “Annas sēta” pagalms.

10. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienu rīts. Zasas tautas nams.

10. aprīlis plkst. 11.30. Lieldienu pasākums lieliem un maziem. Pie Rubenes tautas nama.

10. aprīlis plkst. 13.00. Lieldienu pasākums. Rites tautas nams.

10. aprīlis plkst. 13.00. Iešūposim Lieldienas. Aknīstes BJC.

Jūrmala

9. aprīlis plkst. 12.00. Lieldienas Majoros. Horna dārzs.

9. aprīlis plkst. 12.00. Lieldienas zvejnieka sētā. Jūrmalas brīvdabas muzejs.

9 aprīlis plkst. 12.00. Vides instalācija “Putnu pavasara salidojums”. Kauguru atpūtas parks.

10. aprīlis plkst. 13.00. Lieldienas Kauguros. Pie Kauguru kultūras nama.

Krāslavas novads

7. aprīlis plkst. 9.00. Lieldienu gadatirgus Dagdā. Dagdas pilsētas skvērs.

8. aprīlis plkst. 9.00. Lieldienu gadatirgus Krāslavā. Krāslavas pils Kompleksa staļļi

9. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienu prieki. Svariņu tautas nams.

9. aprīlis plkst.12.00. Lieldienas Aulejā. Aulejas tautas nams.

9. aprīlis plkst.13.00. Rotā saule Lielo dienu. Indras kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 14.00. Lieldienu iešūpošana. Bērziņu tautas nams.

9. aprīlis plkst. 14.00. Lieldienas Konstantinovā. Konstantinovas tautas nams.

9. aprīlis plkst. 15.00. Lieldienas Dagdas Kultūras centrā. Dagdas kultūras centrs.

9. aprīlis plkst. 15.00. Atnāca Lieldiena dziedādama. Ūdrīšu tautas nams.

9. aprīlis plkst. 19.00. Lieldienām veltīts atpūtas vakars. Kaplavas tautas nams.

9. aprīlis plkst. 19.00. Lieldienu groziņballe. Izvaltas skolas zāle.

9. aprīlis plkst. 19.00. Lieldienu tracis. Šķeltovas tautas nams.

10 aprīlis plkst. 13.00. Lieldienu pasākums lieliem un maziem. Krāslavas kultūras nams.

Kuldīgas novads

8. aprīlis plkst. 10.00. Tradicionālā Lieldienu zolīte. Nīkrāces pagasts.

8. aprīlis plkst. 12.00. Lieldienu pasākums Padurē. Padures pagasts.

8. aprīlis plkst. 16.00. Lieldienas Laidos. Laidu pagasta “Bitīte”.

9. aprīlis plkst. 11.00. Draiskošanās ar Lieldienu zaķiem un citas lustes. Raņķu pagasts.

9. aprīlis plkst.12.00. Lieldienu tirdziņš un svētku jampadracis. Nīkrāces pagasts.

9. aprīlis plkst. 12.00. “Raibās Lieldienas”. Kabiles saieta nams.

9. aprīlis plkst. 12.30. Lieldienu pasākums. Īvandes muiža.

10. aprīlis plkst. 10.00. Lieldienu lustes arī Otrajās Lieldienās. Kurmāles Pagastmāja.

10. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienas Rumbas pagastā. Rumbas pagasts.

10. aprīlis plkst.11.00. Lieldienu jampadracis un cirka rotaļu izrāde “Kā Zaķis brauca uz Rīgu pēc skābu kāpostu sēklām”. Snēpeles kultūras nams.

10. aprīlis plkst. 13.00. Lieldienas Turlavas pagastā. Dižgaiļu parka estrāde.

Liepāja

7. un 8. aprīlis. Tirdziņš – saldi un sāļi labumi svētkiem un ikdienai. Pētertirgus.

7. un 8. aprīlis. Lieldienu amatnieku un mājražotāju tirgus. Rožu laukums.

8. aprīlis plkst. 11.00. Sarīkojums visai ģimenei ar Lieldienu zaķi, sacensības un citas izklaides ģimenēm ar bērniem. Liepājas Latviešu biedrības nams.

9. aprīlis plkst. 12.00. Lieldienu sarīkojums “Lote un Lieldienas”. Jūrmalas parka bērnu laukums.

Limbažu novads

6. aprīlis plkst. 15.00. Lieldienu sagaidīšanas pasākums. Lādezera bibliotēka.

7. aprīlis plkst. 7.30. Lieldienu tirgus Salacgrīvā. Salacgrīvas tirgus laukums

7. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienu Jampadracis Pociemā. Pociema kultūras nams.

8. aprīlis plkst. 14.00. Iešūpot Lieldienas Lauvās. Lauvu tautas nams.

8. aprīlis plkst. 14.00. Nāc nākdama Lieldieniņa. Vilzēnu tautas nams.

9. aprīlis plkst. 10.00. Nu atnāca Liela diena. Puikules tautas nams.

9. aprīlis plkst. 10.00. Pakaļdzīšanās Lieldienām 2023. Spēle. Salacgrīva.

9. aprīlis plkst. 10.00. Nu atnāca Liela diena. Ozolmuiža.

9. aprīlis plkst. 11.00. Lieldieniņas mūsmājās – Pociemā. Pociems.

9. aprīlis plkst. 12.00. Lieldienu lustes Staicelē. Staucele.

10. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienu pasākums Pālē. Pāles kultūras nams.

10. aprīlis plkst. 12.00. Lieldienas Limbažos. Limbaži.

Līvānu novads

9. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienu aktivitātes ģimenēm. Turku saieta nams.

9. aprīlis plkst. 15.00. Lieldienu svinēšana. Līvānu Kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 15.00. Lieldienu jampadracis. Rudzātu parks.

9. aprīlis plkst. 19.00. Lieldienu koncerts "Riti, riti ritēdams". Jersikas tautas nams.

9. aprīlis plkst. 22.00. Lieldienu groziņballe kopā ar grupu “Starpbrīdis”. Rudzātu saieta nams.

9. aprīlis plkst. 22.00. Lieldienu balle ar grupu "Vēja runa". Jersikas tautas nams.

Ludzas novads

6. aprīlis plkst. 8.00. Pasākums un loterija "Atjautīgās Lieldienas bibliotēkā".  Pureņu bibliotēka.

6. aprīlis plkst. 9.00. Lieldienu izstāde – pārdošana. Ludzas Kultūras nams.

6. aprīlis plkst. 9.00. Lieldienu olu mandalu krāsošana. Isnaudas bibliotēka.

6. aprīlis plkst. 15.00. Radoša darbnīca "Lieldienu dekoru gatavošana”. Zaļesjes bibliotēka.

7. aprīlis plkst. 17.00. Folkloras kopas "Ilža" Lieldienu koncerts. Eversmuižas Svētā Andreja Romas katoļu baznīca, Cibla.

8. aprīlis plkst. 10.00. Radoša darbnīca bērniem „Lieldienu apsveikumu kartiņas". Goliševas bibliotēka.

8. aprīlis plkst. 13.00. Lieldienu radošā darbnīca. Pasienes Kultūra snams.

9. aprīlis plkst. 12.00. Koncertizrāde "Lieldienu prieki".  Kārsavas "Krosta" estrāde.

9. aprīlis plkst. 14.00. Lieldienu pasākums bērniem. Zilupes Kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 14.00. Lieldienu koncerts. Mežvidu Kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 14.00. Lieldienu pasākums Ņukšos. Ņukšas bibliotēkas laukums.

9. aprīlis plkst. 15.00. Piedzīvojumu kvests-spēle "Lieldienu detektīvs". Zilupes Kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 15.00. Lieldienu jampadracis Malnavā. Pie Malnavas pagasta pārvaldes.

9. aprīlis plkst. 15.00. Lieldienu koncerts. Ciblas Kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 19.00. Lieldienu pasākums. Mērdzenes Kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 19.00. Lieldienu koncerts "Atnāca Lieldiena dziedādama". Pušmucovas Kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 20.00. Lieldienu koncerts un daņči. Salnavas Kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 21.00. Lieldienu balle ar Edgaru Čizevski. Mērdzenes Kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 21.00. Lieldienu video DiscoBalle. Kārsavas Kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 21.00. Lieldienu balle kopā ar Alvi. Ciblas Kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 21.00. Diskotēka. Pasienes Kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 21.00. Groziņu luste kopā ar Janu. Mežvidu Kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 22.00. Lieldienu balle kopā ar Aigaru. Kaupužu Pildas Kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 22.00. DiskoBalle. Goliševas Kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 22.00. Lieldienu balle kopā ar Ināru. Pušmucovas kultūras nams.

10. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienu pasākums ģimenēs. Nirzas Kultūras nams.

10. aprīlis plkst. 12.00. Lieldienu pasākums Blontos. Pie Blontu pagasta pārvaldes.

10. aprīlis plkst. 14.00. Pasākums "Ar Lieldienu sveicienu ceļā uz Vispārējiem Dziesmu svētkiem". Ludzas Kultūras nams.

Madonas novads

8. aprīlis plkst. 10.00. Lieldienas Barkavā kopā ar zaķēnu Bingu. Barkavas centrs.

8. aprīlis plkst. 22.00. Lieldienu balle “Iešūpojam Lieldienas”. Lubānas pilsētas klubs.

9. aprīlis plkst. 10.00. Lieldienu izklaides Lubānā. Lubāna.

9. aprīlis plkst. 11.00. Muzikāls uzvedums bērniem “HOPS UN ČIKS”. Skvērs pie Madonas kultūras nama.

9. aprīlis plkst. 12.00. Lieldienu koncerts Cesvainē. Cesvaines kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 12.00. Lieldienas lieliem un maziem. Ērgļu saieta nams.

9. aprīlis plkst. 12.00. Lieldienu pasākums Vestienā. Vestienas muiža.

Preiļu novads

7.-10. aprīlis. Piedalies spēlē “Lieldienu olu medības 2”. Aglona.

8. aprīlis plkst. 14.00. Lieldienu vainagu meistarklase. Saunas tautas nams.

9. aprīlis plkst. 12.00. Lieldienas Galēnos. Galēnu tautas nams.

9. aprīlis plkst. 13.00. Lieldienu svinēšana Jasmuižā. Jasmuižas parks.

9. aprīlis plkst. 15.00. Pasākums ģimenēm “Nāc, nākdama, Lieldieniņa”. Sīļukalna kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 20.00. Lielās dienas lustes Stabulniekos. Stabulnieku kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 22.00. Lieldienu groziņballe kopā ar Normundu Liepiņu. Aglonas kultūras nams.

10. aprīlis plkst. 13.00. Pasākums ģimenēm "Lieldienu tracis Pelēčos". Laukums pie Pelēču kultūras nama.

10. aprīlis plkst. 17.00. Ekoloģiskās mūzikas orķestra “DUCELE” jubilejas koncerttūre. Riebiņu kultūras nams.

Rēzeknes novads

9. aprīlis plkst. 10.30. “Lieldieniņa atnākusi pār kalniem, pār lejām”. Ilzeskalna tautas nams.

9. aprīlis plkst. 11.00. Pasākums ģimenēm ar bērniem “Nāk nākdama Liela diena”. Pagalms pie Audriņu kultūras nama.

9. aprīlis plkst. 11.00. “Mašas un Lāča Lieldienu nerātnības”. Griškānu pagasta kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 14.00. Lieldienu pasākums “Caur cerību gaismu aust Lieldienu rīts”. Gaigalavas pagasta kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 14.00. “Sagaidīju Lieldieniņu!”. Stružānu pagasta kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 15.00. Lieldienu koncerts “Mūzikā pavasaris dejo…”. Nagļu pagasta tautas nams.

9. aprīlis plkst. 15.00. “Lieldienu spēles”. Pasākums visai ģimenei ar stafetēm, spēlēm un olu ripināšanu. Sokoku pagasta klubs.

9. aprīlis plkst. 16.00. “Lieldienas Mākoņkalnā”. Koncerts visai ģimenei. Mākoņkalna pagasta tautas nams.

9. aprīlis plkst. 16.00. Lieldienu koncerts “Dzymtajā sātā pavasari sveic”. Malta.

9. aprīlis plkst. 16.00. Lieldienu koncerts, rotaļu programma “Atnāca Lieldiena pār augstiem kalniem”. Dricānu pagasta kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 16.00. Lieldienu koncerts “Nu atnāca Liela diena!”. Feimaņu pagasta kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 16.00. Lieldienu jampadracis. Kaunatas pagasta tautas nams.

9. aprīlis plkst.17.15. Lieldienu nerātnības “Ar Mašu un lāci” visai ģimenei. Malta.

9. aprīlis plkst. 18.00. Lieldienu koncerts “Pavasara pieskāriens”. Rikavas kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 19.00. Lieldienu koncerts “Sveicynuots, gūdynuots pavasars!”. Vērēmu pagasta tautas nams.

9. aprīlis plkst. 20.00. Lieldienu koncerts. Nautrēnu sporta halle.

9. aprīlis plkst. 20.00. Lendžu kultūras nama amatiermākslas kolektīvu un Feimaņu deju grupas “Karameles” koncerts. Lendžu pagasta kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 20.00. Lieldienu balle. Spēlē Ainārs Lipskis. Kaunatas tautas nams.

9. aprīlis plkst. 21.00. Lieldienu balle. Spēlēs “Sestdienas muzikanti”. Maltas pagasta kultūras nams.

9. aprīlis plkst. “Bērzgalei -555”. Balle “Gambijā”. Spēlē grupa “Ezers”. Bērzgales pagasta kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 21.30. Pavasara balle. Vērēmu pagasta tautas nams.

9. aprīlis plkst. 22.00. Balle, spēlē Ēriks Gruzniņš. Nautrēnu sporta halle.

9. aprīlis plkst. 22.00. Lieldienu balle. Grupa “Projekts-M”. Nagļu pagasta tautas nams.

9. aprīlis plkst. 22.00. Lieldienu balle. Gaigalavas pagasta kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 22.00. Groziņballe, spēlē Zintis Krakops. Pušas pagasta tautas nams.

9. aprīlis plkst. 22.00. Balle kopā ar Jāni Matvejenko. Lendžu pagasta kultūras nams.

10. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienu pasākums. Laukums aiz Rikavas pagasta kultūras nama.

10. aprīlis plkst. 11.00. “Lieldienu konkursi” Gornicas ciemā pie lielām šūpolēm. Silmalas pagasta kultūras nams.

10. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienu svinēšana. Viļānu kultūras nams.

10. aprīlis plkst. 14.00. Lieldienu pasākums bērniem un ģimenēm. Čornajas pagasta kultūras nams.

Rīga

9. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienu pasākumi Lucavsalā. Lucavsala.

9. aprī;is plkst. 14.00. Lieldienu pasākumi un radošās darbnīcas. Mežaparka Lielā estrāde.

9. aprīlis plkst. 15.00. Tradicionālā Lieldienu svinēšana Rīgas Kultūras centrā “Iļģuciems”.

Salaspils

9. aprīlis plkst. 11.00. Daugavas muzejs aicina iešūpot Lielo dienu kopā! Daugavas muzejs.

Siguldas novads

6. aprīlis plkst. 12.00. Radošā darbnīca “Lieldienu taureņi”. Inčukalna bibliotēka.


8. līdz 10. aprīlis. Šūpoļu festivāls Siguldā.

8. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienas kopā ar folkloras kopu “Putni”. Trušu un mājputnu dārzs, olu krāsošanas darbnīca. Siguldas pagasta Kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 10.00. Agneses Vīdneres meistarklase “Lieldienu cepumu rotāšana”. Lēdurgas Kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 10.00. Liepājas ceļojošā leļļu teātra “Maska” muzikālā Lieldienu izrāde “Ola te, ola tur, tikai zaķa nav nekur”.  Bērnu laukums aiz Mālpils Kultūras centra.

9. aprīlis plkst. 12.00. Lieldienas Lēdurgā “Augstu šūpoties, tālu lūkoties”. Lēdurgas dendroparks.

9. aprīlis plkst. 13.00. Lieldienu lustes lieliem un maziem. Pie Mores Tautas nama.

10. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienu lustes maziem un lieliem. Jūdažu Bibliotēkā un sabiedriskajā centrs.

10. aprīlis plkst. 15.00. “Lieliem un maziem Lieldienu lustes!”. Krimuldas Tautas nams.

Smiltenes novads

8. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienu ieskandināšanas pasākums “Zaķa Ģimenes Prieki un rūpes Lieldienās”. Pie Bilskas pagasta pārvaldes ēkas.

8. aprīlis plkst. 14.00. Lieldienu ieskandināšanas pasākums. Mēru muižas parks.

8. aprīlis plkst. 22.00. Lieldienu ieskandināšanas balle kopā ar grupu “Lustīgais blūmīzers”. Birzuļu tautas nams.

9. aprīlis plkst. 12.00. Deizija un Peppa ielūdz mazus un lielus uz Lieldienu jampadraci. Variņu tautas nams.

9. aprīlis plkst. 12.00. Lieldienas Raunā. Rīgas iela 2 pagalms.

9. aprīlis plkst. 13.00. Lieldienas Launkalnes brīvdabas terasē.

9. aprīlis plkst. 13.30. Launkalnes Lieldienu skrējiens. Launkalnes pagastmāja.

9. aprīlis plkst. 15.00. Lielās dienas pasākums. Drustu brīvdabas estrāde.

9. aprīlis plkst. 21.00. Balle kopā ar Normundu Ķieti un Initu Āboliņu no grupas “Lauku muzikanti”. Raunas pagasta kultūras centrs.

Talsu novads

6. aprīlis plkst. 10.00. Tradicionālais pavasara zaķu gājiens Sabilē. Sabile.

8. aprīlis visu dienu. Lieldienu tirgus Rojā. “Laiviņas”.

8. aprīlis plkst. 10.00. Zaķu prieki Valdemārpilī. Valdemārpils mākslas skola.

8. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienu noskaņas Talsu novada muzejā 2023. Talsu novada muzejs.

8. aprīlis plkst. 13.00. Pasākums bērniem „Krājam zaķim burkānus”. Laucienes estrāde.

9. aprīlis plkst. 10.00. Lieldienas Tiņģeres muižā. Tiņģeres muiža.

9. aprīlis plkst. 12.00. Lieldienu jampadracis. Mini zoo „Lāčplēši”.

9. aprīlis plkst. 12.00. Lieldienu zaķu lustes. Ķūļciema BLPC estrāde.

9. aprīlis plkst. 12.00. Lieldienu prieki ar Sabiles kultūras nama amatierkolektīviem. Sabildes centra laukums.

10. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienu jampadracis Stendē. Stendes pilsētas estrāde.

10. aprīlis plkst. 13.00. Lieldienu lustes. Virbi.

Tukuma novads

8. aprīlis plkst. 11.00. Koncerts "Nu atnāca Lieldieniņa!". Džūkstes kultūras nams.

8. aprīlis plkst. 12.00. Lieldienu pasākums "Lieldieniņa". Džūkstes Pasaku muzejs.

9. aprīlis visu dienu. Lieldienas Tukumā. Tukums

9. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienu jampadracis. Zušuciema parks.

9. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienu pasākumi. Zemīte.

9. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienas Matkulē. Matkules pagasts.

9. aprīlis plkst. 12.00. Lieldienas Valdeķos. Valdeķu kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 12.00. Jautrās Lieldienas Kandavā. Kandavas Promenāde.

9. aprīlis plkst. 12.00. Vānes kultūras namā Lieldienu jautrība. Vānes kultūras nams.

9. aprīlis plkst. 12.00. Cēres bērnu un jauniešu teātra "Pastarītis" izrāde "Pelnrušķīte". Pēc izrādes Lieldienu lustes. Cēres pamatskola.

9. aprīlis plkst. 22.00. Pavasara balle Vānē. Vānes kultūras nams.

10. aprīlis plkst. 12.00. Koncerts "Lieldieniņa braukšus brauca, asnus veda vezumā". Pūres kultūras nams.

Valmieras novads

6. aprīlis plkst. 15.00. Lieldienu prieki kopā ar zaķi. Pie Zilākalna Kultūras centra.

8. aprīlis plkst. 9.00.  “Amatnieku un mājražotāju Lieldienu tirdziņš Rūjienā”. No plkst. 11.00 pavasara ieskandināšana – kapela “Rūvenas Aure” un folkloras kopa “Dzīne”. Rūjiena, Centra laukums.

8. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienu olu medības. Pie LAUX lauku sētā.

8. aprīlis plkst. 16.00. Koru mūzikas koncerts “Izdziedāt laiku…” Mazsalacas Kultūras centrs.

9. aprīlis plkst. 10.00. “Kocēnu pavasaris 2023”. Plkst. 10.00–15.00 būs svētku tirdziņš, no plkst. 11.00 – svētku lustes.  Pie Kokmuižas.

9. aprīlis plkst. 10.00. Lieldienu aktivitātēm visai ģimenei. Mūrmuiža.

9. aprīlis plkst. 10.00 Lieldienu Zaķa lustes. Aiz Naukšēnu Kultūras nama.

9. aprīlis plkst. 11.00  Lieldienu aktivitātes visai ģimenei. Parkā aiz Ēveles Tautas nama.

9. aprīlis plkst. 12.00. “Nu atnāca Liela diena”. Pie Strenču Kultūras centra.

9. aprīlis plkst. 12.00. Lieldienu norise: pašdarbnieku koncerts, radošās darbnīcas bērniem, olu kaujas un vēl dažādas krāsainas aktivitātes.  Burtnieku Kultūras centrs.

9. aprīlis plkst. 13.00. Aktivitātes ģimenei “Lieldienu Zaķa lustes”. Trikātā pie Saieta nama Depo.

9. aprīlis plkst. 13.00. Lieldienu norise “Lieldienu Brīnumi”.  Rūjienas estrāde.

9. aprīlis plkst. 15.00. Aktivitātes ģimenei “Lieldienu Zaķa lustes”. Brenguļu alus sēta.

10. aprīlis plkst. 11.00. Lieldienu lustes. Pie Bērzaines Tautas nama.

10. aprīlis plkst. Lieldienu tirdziņš – izstāde. Matīšu Tautas nams.

10. aprīlis plkst. 12.00 pie Ramatas pagasta kultūras centra – “Svinam Lieldieniņas!”.

10. aprīlis plkst. 12.00.  “Zaķu ciema Lieldienas” visai ģimenei – jautras izdarības, ziepju burbuļu pūšana, olu ripināšana un Zaķu kārumlādes atvēršana. Vecates pagasta kultūras centrs.

10. aprīlis plkst. 12.00. Lieldienu koncerts. Pēc koncerta Dzirnavu laukumā (nelabvēlīgos laika apstākļos – Matīšu Tautas namā) notiks Lieldienu spēles, atrakcijas un danči kopā ar Rencēnu kapelu “Rotas muzikanti” un folkloras kopām “Rota” un “Pūrs”.  Matīšu Tautas nams.

10. aprīlis plkst. 12.00. Uz Lieldienu koncertu aicina TDA “Gauja” studijas grupas.  Valmieras Kultūras centrs.

10. aprīlis plkst. 13.00. Ģimenes ar bērniem aicinām piedalīties Lieldienu tematiskā pastaigā ar uzdevumiem “Zaķim pa pēdām”. Pastaigas maršruta karte elektroniski pieejama Valmieras Kultūras centra mājaslapā www.vkc.lv.

10. aprīlis plkst. 13 00. Lieldienu lustes. Pie Vaidavas Kultūras un amatniecības centra.

10. aprīlis plkst. 14.00. “Svinam Lieldieniņas!”. Pie Sēļu Tautas nama.

10. aprīlis plkst. 15.00. Vika pasaku parkā Dikļos aicinām uz Lieldienu lustēm. Dikļi.

Ventspils novads

8.  aprīlis plkst. 10.00. Lieldienu pasākums ģimenei. Ventspils vecpilsētas tirgus.

9. aprīlis plkst. 12.00.  Koncertprogramma un daudzveidīgas izklaides kā lieliem, tā maziem! Neiztikt arī bez plaša svētku tirdziņa! Piejūras brīvdabas muzejs.

10. aprīlis plkst. 11.00. Otrajās Lieldienās aicina doties tradicionālajā Lieldienu pārgājienā Ventspils apkārtnē. Lieldienu pārgājienā var piedalīties ikviens interesents un dalība tajā ir bez maksas. Maršruta garums 12 kilometri un to iespējams veikt 2-3 stundās. Pārgājiens ved pa Ventspils piejūras mežu apkārtni. Gājiena grūtības pakāpe – viegls. Piemērots ģimenēm ar bērniem. Loču iela 28, Ventspils.

KOMENTĀRI

(vārds) Ieraksti rezultātu

SADAļU ATBALSTA:

 
Ceļojumu un atpūtas piedāvājumi:
Baudēšana Jelgavas pusē Jelgavas reģionālais tūrisma centrs
No 16. līdz 22.oktobrim Jelgavā un apkārtnē notiks rudens garšas pasākums “BaudĒšana Jelgavas pusē”. Vairāk informācijas www.visit.jelgava.lv | Skatīt vairāk
Latvija
Atpūtas un ceļojumu piedāvājumi 28.09.2023 - 04.10.2023 Brauc uz Aizkraukles novadu ar klasi! Aizkraukles novada TIC
Neatkarīgi no gadalaika, vecuma, laika apstākļiem vai citiem faktoriem – klases ekskursijas ir viens no gaidītākajiem mācību gada piedzīvojumiem | Skatīt vairāk
Atpūtas un ceļojumu piedāvājumi 28.09.2023 - 04.10.2023 20% atlaide nakšņošanai Jūrmalas viesnīcās Jūrmalas TIC
Atvelc elpu no ikdienas steigas un dodies rudens atvaļinājumā uz Jūrmalu! Saņem 20% atlaidi nakšņošanai Jūrmalas viesnīcās, veicot rezervāciju | Skatīt vairāk
Samantas Tīnas akustiskais koncerts Tukuma TIC
Samantas Tīnas akustiskais koncerts "Vēstule Tev" Jaunmoku pilī jau 21.oktobrī 19:00! | Skatīt vairāk

Par mums / about us | Ētikas kodekss | Reklāma un Sadarbība | Kontakti | Autortiesības | Partneriem
All rights reserved © 2002 - 2023 BalticTravelnews.com | Design & maintenance © 2000 - 2023 1st-studio.com

 
Total Timed::0.34549093sec.